WORKSHOP SCHITTER IN JE LEIDERSCHAPSROL

Om teams en organisaties succesvol te laten functioneren, moeten we afstappen van het traditionele top-down managementmodel naar meer gedeelde vormen van leiderschap.

Een coachende cultuur maakt het mogelijk om de leiderschapsrol in het team/organisatie te verspreiden, de lasten te doorbreken, knelpunten weg te nemen en leider burn-out te voorkomen.

Dit versterkt het gevoel van gemeenschappelijke doelen en helpt putten uit de verschillende vaardigheden die beschikbaar zijn in het team. Omdat het leiderschap verdeelt is het een snelle weg naar leiderschapsontwikkeling in de organisatie.

Pak deze team- en organisatorische problemen aan. Je maakt gebruik van Relatie Systeem Intelligentie om enkele van de veelvoorkomende kwalen aan te pakken die werkomgevingen in hun greep houden:

• Planning voor opvolging

• Tegenstrijdige leiding vanuit alle niveaus

• Gebrek aan verantwoording

• Gebrek aan innovatie

Uitkomsten van de Schitter in je leiderschapsrol Workshop

• Een pijpleiding voor leiderschap voor toekomstige groei

• Verbeterde coaching skills voor managers, empowerment

• Verbeterde delegatie

• Grotere verantwoording.