WORKSHOP NIEUWSGIERIGHEID BOUWT BRUGGEN

Als professionele coach en trainer bied ik workshops aan rond het thema diversiteit en inclusiviteit, vanuit mijn overtuiging dat samenwerking en collectieve intelligentie in de werkomgeving is te verhogen. En dat inclusieve vaardigheden binnen de hele organisatie kunnen worden gebracht voor meer samenwerken en innovatie.

En dat één van de meest krachtige tools om dat te bereiken Nieuwsgierigheid is. Want Nieuwsgierigheid overtroeft oordeel, bias, verwijten en een hele reeks andere negatieve gedragingen

Pak deze issues in het team en de organisatie aan door het verhogen van Relatie Systeem Intelligentie rond de thema’s:

 • Onderschatten van het belang van een inclusieve werkomgeving
 • Geen zicht op de verborgen vooroordelen die mensen van nature ontwikkelen
 • Silovorming
 • Collectieve weerstand tegen mensen die geen deel uitmaken van de eigen stam of groep
 • Intolerantie vanwege afkomst, huidskleur, generatie-, culturele, werkstijl of andere

Uitkomsten van deze workshop:

 • Verantwoording nemen voor eigen gedrag
 • Verhoogde bewustwording van de aparte en verschillende realiteit van anderen
 • Zicht op blinde vlekken rond deze thema’s
 • Silo’s afbreken, en verminderde vooroordelen
 • Verhoogde Nieuwsgierigheid en tolerantie
 • Actief beginnen te zoeken naar diversiteit

Deze workshop kan ook gegeven worden met een andere organisatie, om ook hier het voorbeeld van diversiteit en inclusiviteit op de voorgrond te zetten.