TEAMCOACHING EN INTERVENTIES

Systemische team coaching vind ik een (p)krachtig instrument omdat je het met maatwerk gericht inzet om

 • met veelzijdige en veelkleurige mensen een sterk web te maken dat veel kan dragen
 • waardoor je beter door tijden van verandering gaat en meer waarde creëert voor stakeholders
 • de visie van het bedrijf echt levend en van betekenis te krijgen
 • samenwerking in het team of teams onderling goed onder de loep te nemen en afspraken te maken
 • conflicten te omarmen en zien als kans voor groei
 • echt teambuilding of project startup te doen waar je wat aan hebt
 • leiderschap te transformeren van jouw rol naar een rol van de hele groep

Ik help heel graag teams ontwikkelen vanuit maatwerk en co-creatie vanuit de gedachte

 • organisatie- en relatie systeem coaching waarbij de focus op de onderlinge relaties ligt en minder op de individuen
 • wat er staat te gebeuren is belangrijker dan de schuld zoeken
 • samen zichtbaar maken en benutten van de krachten die al in teams aanwezig zijn
 • dat als alle stemmen klinken, iedereen gehoord wordt en betrokken is
 • ervaringsgericht leren: stukje uitleg, de oefening, wat hebben jullie geleerd en wat gaan jullie ermee doen.

Door deze vernieuwende en verrassende systemische aanpak komen teams meer en beter op één lijn, werken beter samen, ook met andere teams, afdelingen en stakeholders.

Hoe doen we het?​

 • Co-creatie van de coaching vraag: een nieuwsgierig en open gesprek, geen oordeel
 • Een assessment van het team is voor mij geen “must” maar kan worden ingezet om meer zicht te krijgen op de krachten, gedachten en uitdagingen van het team
 • Ik doe wel een intake waarbij de stemmen van alle teamleden worden gehoord, stel dan een programma samen en we starten met een bijeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld zijn 2 dagen, twee keer 1 dag of vier halve dagen, daarna vervolgsessies
 • Ik werk graag met een co-coach zodat we samenwerking spiegelen
 • We volgen met jullie de vorderingen zodat het leren zichtbaar en gevierd kan worden. Wat is bereikt, welke nieuwe uitdagingen zijn er nu, wat is dan het actieplan.