WORKSHOP FAMILIE IN JE BEDRIJF - CONFLICTEN EN COMMUNICATIE

Veel gezinnen profiteren van de gezonde uiting van onenigheid en het proactief beheren van conflicten. Ze kunnen zowel het eigen belang als dat van de familie en het bedrijf betrekken bij de gezonde gesprekken die ze met elkaar voeren.

Weer anderen worstelen met conflicten die kunnen ontstaan uit jaren of decennia terug, bijvoorbeeld rond opvolging in het bedrijf. De conflicten en het vermogen van de familie daarmee om te gaan belemmeren om zakelijke beslissingen te nemen of te genieten van hun familierelaties.

In deze workshop leren jullie om samen een proactieve dialoog te voeren rond de familie- en zakelijke vragen die jullie bezighouden. Zodat, wanneer ze worden beheerd of opgelost, jullie weer vooruit kunnen. 

De volgende thema’s kunnen een rol spelen

 • De oprichter kan het bedrijf niet loslaten en blijft een stempel drukken
 • De oprichter is teruggetreden, maar zijn “geest” hangt nog in het bedrijf en hindert de nieuwe leiding in door ontwikkelen
 • Er is de wens te onderzoeken of uitbreiding of fusie draagkracht heeft
 • Patstelling door tegenstrijdige belangen en wensen
 • Discussies zonder uitkomst op onprettige manier
 • Constante verwijten of afhaken
 • Onenigheid als er besluiten genomen moeten worden.

Deze training/workshop levert de familie in het bedrijf op:

 • Het verleden benoemen, ieders bijdrage zien, eren en omarmen
 • Een “foto” hoe de familie staat tegenover een onderwerp dat speelt
 • Doorbreken van een negatief familiepatroon
 • De kracht van familie- en bedrijfswaarden vinden en inzetten als hefbrug
 • Duidelijkere en effectievere communicatie zonder verwijten
 • Behoud van dierbare relaties, respect voor elkaar
 • Duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden
 • Betere besluitvorming structuren
 • Sterke communicatie naar andere betrokkenen