WORKSHOP COMMUNICATIE EN CONFLICT

In teams van mensen met een hoog niveau van emotionele en sociale intelligentie lukt het beter om verbindingen aan te gaan en constructieve gesprekken te voeren.

De volgende stap is te groeien naar een team waarin conflicten worden gezien dat “er iets staat te gebeuren”, en daar de weg voor vrijmaken. En niet op zoek gaan naar een zondebok.

Vertrouwen en onderlinge verbondenheid worden gecreëerd door middel van een zinvolle en eerlijke dialoog, die alleen kan worden gehouden wanneer angst afwezig is.

Vertrouwen en prestaties wordt levendig door te vertrouwen op de positieve bedoelingen van je collega’s en bewust op zoek gaan naar deze.

Welke “kwalen” pak je aan?

Pak deze team- en organisatorische problemen aan die de werkomgevingen “plagen”:

• Slecht of geen communicatie

• Conflictvermijding

• Constant onopgelost Conflict

• Gebrek aan verantwoording

• Negatieve roddel

Resultaten van constructieve conflictworkshops

• Productieve feedback geven

• Constructief conflict

• Gedeelde visie

• Duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden.